Janusz Tarnowski – Dzieła

Jak wychowywać?

Pierwsza książka z trylogii  Jak Wychowywać? opartej na wieloletniej, pogłębianej praktyce wychowawczej, polegającej na stałym dialogu z dziećmi i młodzieżą.

Więcej

Jak wychowywać

Czy potrafimy prowadzić dialog wychowawczy ? Jak go nawiązać z dzieckiem, żoną, mężem czy uczniem, aby pomagał on w rozwoju człowieczeństwa danej osoby.

Więcej

Jak wychowywać

Kto kogo wychowuje? A może wychowujemy się wzajemnie? Na te i inne pytania odpowiada Autor w trzeciej części trylogii pedagogiczno-wychowawczej.

Więcej

Jak wychowywać

Aktualna i ostatnia seria o wychowaniu a właściwie jak mówi Autor – czwarta współ-refleksja. Czy trylogia nie wystarczyła? Dlaczego Ksiądz Profesor zaprasza do kolejnej refleksji nad wychowaniem? Odpowiedź znajdziemy

Więcej

Jak wychowywać?

Aktualna i ostatnia seria o wychowaniu a właściwie jak mówi Autor – czwarta współ-refleksja. Czy trylogia nie wystarczyła? Dlaczego Ksiądz Profesor zaprasza do kolejnej refleksji nad wychowaniem? Odpowiedź znajdziemy

Więcej

Jak wychowywać?

Aktualna i ostatnia seria o wychowaniu a właściwie jak mówi Autor – czwarta współ-refleksja. Czy trylogia nie wystarczyła? Dlaczego Ksiądz Profesor zaprasza do kolejnej refleksji nad wychowaniem? Odpowiedź znajdziemy

Więcej

Ryby i dzieci głosu nie mają

Dziecięcy Zespół Redakcyjny? Czy to możliwe? Kto udzielił głosu dzieciom w tak ważnych sprawach? Oczywiście, że Ksiądz profesor Tarnowski. Wraz

Więcej

Ryby i dzieci głosu nie mają

Dziecięcy Zespół Redakcyjny? Czy to możliwe? Kto udzielił głosu dzieciom w tak ważnych sprawach? Oczywiście, że Ksiądz profesor Tarnowski. Wraz

Więcej

Ryby i dzieci głosu nie mają

Dziecięcy Zespół Redakcyjny? Czy to możliwe? Kto udzielił głosu dzieciom w tak ważnych sprawach? Oczywiście, że Ksiądz profesor Tarnowski. Wraz

Więcej

Kto pyta nie błądzi

Kolejna propozycja serii książkowej Księdza Janusza Tarnowskiego. Tym razem odnosząca się do stosowania formy dialogowej w czasie homilii Mszy świętej. Dlaczego taka forma?

Więcej

Kto pyta nie błądzi

Głos Ks. Biskupa Antoniego Długosza, byłego studenta ks. Profesora oddaje treść 2 tomu: „Książka, która łączy w jedną całość treści katechetyczne z niedzielną Liturgią Słowa służy katechetom, rodzicom

Więcej

Kto pyta nie błądzi

Książka trzecia z serii Kto pyta – nie błądzi w Kościele – w szkole – w rodzinie Rok C jak mówi Autor „to książka służąca do roku 2011 i jeszcze dłużej”. Opatrzona słowem Nuncjusza Apostolskiego ks. Józefa Kowalczyka

Więcej

Dialogi Pedagogiczne t. 1

Dialogi Pedagogiczne t.2 Wychowanie jako Pomoc - to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Plachy. Tom ten otwiera rozmowa z ks. Januszem Tarnowskim z okazji 70 rocznicy urodzin

Więcej

Dialogi Pedagogiczne

Dialogi Pedagogiczne t.2 Wychowanie jako Pomoc - to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Plachy. Tom ten otwiera rozmowa z ks. Januszem Tarnowskim z okazji 70 rocznicy urodzin,

Więcej

Siedem lat dialogu

Książka Siedem lat dialogu jest wynikiem dialogowych rozmów i spotkań Autora z grupamiz którymi dialogował w czasie spotkań, po porannej niedzielnej Mszy świętej w swoim mieszkaniu. Opisy spotkań należą

Więcej

Rozmowy o wierze i życiu

Jak wyglądają rozmowy o wierze? Czy ludzie wierzący są przygotowani do takich rozmów? Podobne pytania postawił Ks. Tarnowski w swojej kolejnej publikacji.

Więcej

Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi

Zafascynowanie Autora osobą Janusza Korczaka, jego pedagogiką oraz „gadaninkami” Starego Doktora w Polskim Radio było zalążkiem dla ks. Janusza Tarnowskiego

Więcej

Próby dialogu z młodymi

Książka zawiera pracę pedagogiczną Autora z tzw. Cwaniaczkami, Ministrantami i Grupą Niedzielną. Rozpoczęty dialog wychowawczy Autora w 1976 roku

Więcej

Tele-Salomon radzi

Książka Tele-Salomon radzi jest wynikiem metody dialogu dylematu, który Autor zastosował w programie telewizyjnym Teleturnieju Wiedzy Religijnej „Salomon”. Książka dedykowana jest

Więcej

Dylematy

Książka, którą Ksiądz Profesor wydobył ze skarbca swoich dylematów, gdy współpracował z klerykami Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Więcej

Janusz Korczak dzisiaj

O Januszu Korczaku napisano wiele, w kraju i za granicą. Spojrzenie na Korczaka przez ks. Janusza Tarnowskiego wiąże się z trzema powodami dla których Autor napisał tę książkę. Otóż chciał on

Więcej

Z tajników naszego ja

Jak mówi Autor tytuł książki jest dość intrygujący. Osobowość każdego człowieka jest kierowana pewnymi mechanizmami, które Autor postanawia odkryć przed czytelnikiem….

Więcej

Poznać siebie zrozumieć innych

Tytuł książki wskazuje jak ważne jest poznanie drugiego człowieka, aby móc z nim wejść w dialog. Poznanie siebie, innych – po to, by zrozumieć ich sposób myślenia, odczuwania i reagowania

Więcej

Praca Magisterska

Przedmiotem badań Autora był samorząd w Antoninie, w Domu Młodzieży przy ul. Barskiej4 w Warszawie. Wyjątkowość tej pracy polega m.in. na tym, że w okresie surowej „dyktatury” wg Makarenki, Autorowi

Więcej

Rozprawa Doktorska

Tytuł książki wskazuje jak ważne jest poznanie drugiego człowieka, aby móc z nim wejść w dialog. Poznanie siebie, innych – po to, by zrozumieć ich sposób myślenia, odczuwania i reagowania

Więcej

Rozprawa Habilitacyjna

Rozprawa habilitacyjna ks. Janusza Tarnowskiego została przyjęta i przedstawiona Radzie Wydziału Teologicznego ATK w Warszawie dnia 9 maja 1972 roku.

Więcej