Dialogowi nauczyciele

Dialog w szkole

Dialogowi nauczyciele. Czy są jeszcze tacy w szkole? {gspeech}            Współczesny nauczyciel podejmujący trud edukacji i wychowania często ulega pokusie wskazywania uczniowi gotowych odpowiedzi i prowadzenia monologu dydaktycznego. Idea łączenia Czytaj dalej Dialogowi nauczyciele