III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Kraków Sympozjum

Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej  w Polsce lat 1939-2016

Pod takim tytułem odbyło się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz UJ III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej.
W Seminarium wzięło udział wielu pedagogów i  ludzi nauki m.in. prof. zw. dr. hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW, prof. zw. dr. hab. Katarzyna Olbrycht, UŚ, oraz wielu innych, a słowo na otwarcie spotkania wygłosił prof. dr. Hab. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Celem Seminarium było nakreślenie mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej oraz ich charakterystyk, a także uporządkowanie zdarzeń i inicjatyw praktyki wychowawczej podejmowanych przez Polaków w kraju i zagranicą. Ponadto celem Seminarium nie była dyskusja nad pedagogiką socjalistyczną w latach 1948-89, ale to, co działo się w tych latach w sferze wychowania idącego „pod prąd” panującej wówczas ideologii. W temat Seminarium wpisała się myśl i koncepcja pedagogiczna księdza profesora Janusza Tarnowskiego, dla którego pedagogika dialogu była praktyką pedagogiczno-wychowawczą trwającą do końca życia autora tj. do 2012 roku.

Podjęty temat spotkania i wybrany okres dziejów Polski uświadomił ogromną złożoność tego, co wydarzyło się w ciągu tych lat na gruncie pedagogiki. Mamy nadzieję, że rozpoczęty dyskurs tej myśli będzie trwał i w kolejnych latach zostanie upowszechniony.

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz