Dialog – J.Paweł II

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki wygłosił wykład pt. „Jan Paweł II – człowiek dialogu. Refleksje teologa”. Podczas wywiadu hierarcha podzielił się także osobistymi przemyśleniami, które zrodziły się podczas jego spotkań z papieżem, gdy był jego sekretarzem.

 

Wychowanie do wolności i miłości na drodze dialogu i autentyczności. 

Pomocą w rozwoju duchowym dziecka w dążeniu do świętości. Prezentacja dr Wiesławy Buczek do referatu o tym samym tytule.