Konferencja Jubileuszowa w KUL

konferencja KUL

Konferencja Jubileuszowa w KUL – 2016r

W dniach 17-19 października 2016 roku odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jubileuszowa Konferencja Instytutu Pedagogiki KUL pt: „Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji” z okazji XXXV rocznicy wznowienia kształcenia na kierunku Pedagogika w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym PAN Komitetu Nauk Pedagogicznych.

Wśród zasłużonych ludzi nauki dla polskiej pedagogiki, którzy związani byli z Uniwersytetem wspomniana została osoba Ks. Profesora Janusza Tarnowskiego, którego rozwój naukowy był związany z tą uczelnią w latach 1956-1962.

PAN

Okolicznościowy referat pt: „Wychowanie chrześcijańskie w świetle pedagogiki personalno-egzystencjalnej ks. Janusza Tarnowskiego. Dialog wychowawczy w praktyce pedagogicznej” wygłosiła dr Wiesława Buczek, w którym zaprezentowała koncepcję pedagogiczną Autora i Jego praktyczne wskazania do wychowania chrześcijańskiego w nurcie pedagogiki dialogu.

Współczesna rzeczywistość wychowania jest ogromną przestrzenią wychowawczą w której mieszczą się różne typologie i koncepcje wychowania, mające uwarunkowania w koncepcji człowieka, gdzie każda z nich wnosi swoje treści i wartości służące wychowaniu.

Konferencja

 

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz