Dialog wychowawczy w nowej ewangelizacji

„Nigdy nie wolno negować czy zapominać o prawie do wychowania ku słusznym wartościom. Obowiązek wychowywania do tych wartości nigdy nie może być eliminowany czy osłabiany przez jakiekolwiek interesy polityki narodowej czy też ponadnarodowej. Dlatego Czytaj dalej Dialog wychowawczy w nowej ewangelizacji