Dialog wychowawczy w nowej ewangelizacji

„Nigdy nie wolno negować czy zapominać o prawie do wychowania ku słusznym wartościom. Obowiązek wychowywania do tych wartości nigdy nie może być eliminowany czy osłabiany przez jakiekolwiek interesy polityki narodowej czy też ponadnarodowej. Dlatego Czytaj dalej Dialog wychowawczy w nowej ewangelizacji

Dialog wychowawczy propozycją wychowania chrześcijańskiego

Dialog wychowawczy w rozumieniu ks. Janusza Tarnowskiego jest trudny,gdyż jak stwierdza sam Autor wymaga bezinteresownej cierpliwości, przezwyciężenia egoizmu wychowawcy, zaufania drugiego człowieka oraz systematycznego korygowania siebie w świetle definicji Czytaj dalej Dialog wychowawczy propozycją wychowania chrześcijańskiego