Dialog wychowawczy w nowej ewangelizacji

Benedykt_XVI_i_Lech_Kaczyński_modlitwa2

„Nigdy nie wolno negować czy zapominać o prawie do wychowania ku słusznym wartościom. Obowiązek wychowywania do tych wartości nigdy nie może być eliminowany czy osłabiany przez jakiekolwiek interesy polityki narodowej czy też ponadnarodowej. Dlatego konieczne jest wychowanie w prawdzie i do prawdy– powiedział papież Benedykt XVI na spotkaniu  z ambasadorami sześciu krajów przy Stolicy Apostolskiej. Podkreślił Ojciec Święty, że „do pierwszoplanowych wyzwań naszych czasów należy kwestia edukacji”. Według Papieża zmiany kulturowe i cywilizacyjne powodują zagubienie duchowe i moralne młodego człowieka.  Wskazał  Benedykt XVI też na prawdę o człowieku, który ma swoją prawdziwą godność i wzniosłość
w życiu moralnym. Zachęcił tym samym władze poszczególnych krajów do krzewienia  zdrowej antropologii i systemu wartości, co będzie sprzyjało wychowaniu nowych pokoleń. Stwierdził jednocześnie, że „przyszłość ludzkości zależy od relacji dzieci i młodzieży do prawdy: prawdy
o człowieku, stworzeniu, instytucjach
itd.”. Wskazał papież na podjęcie trudu edukacyjnego
i wychowawczego, gdyż „trzeba ich nauczyć, że każdy czyn osoby ludzkiej musi być odpowiedzialny
i zgodny z ich pragnieniem nieskończoności, aby czyn ten towarzyszył ich rozwojowi, mając na uwadze formowanie do człowieczeństwa coraz bardziej braterskiego i wolnego od pokus indywidualistycznych i materialistycznych”. Wezwał Ojciec Święty do takiego wychowania dzieci
i młodzieży, aby „zrozumieli  sens wysiłku i wytrwałości wobec trudów”.

Podejmując pełne troski słowa Benedykta XVI biskupi polscy, w tym
JE ks. bp E. Dajczak, proponują podjęcie działań wychowawczych w duchu dialogu wychowawczego. Działania proponowane przez księdza Biskupa stanowią ważny głos
w wychowaniu religijnym rodziny oraz działań podejmowanych przez Kościół w duchu nowej ewangelizacji, która skierowana jest do wszystkich członków Kościoła, a szczególnie do młodego pokolenia 30,40 latków wychowujących swoje dzieci.

cz.1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ydeTtCVCNBg#![/youtube]

cz.2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zWUEc7SMLGk[/youtube]

cz.3

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ip3pkl9U5Hw[/youtube]

 

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz