Poznać siebie

POZNAĆ SIEBIE ZROZUMIEĆ INNYCHPoznać siebie zrozumieć innych

Ponieważ stan psychiczny, danej osoby jej umiejętności w poznaniu siebie i zrozumienie innych to istotne czynniki w procesie wychowania danej osoby, warto sięgnąć po tę dobrą moim zdaniem książkę.

Autorem jest doświadczony pedagog i praktyk ks. prof. Janusz Tarnowski. W książce oprócz wyczerpujących wiadomości i klasyfikacji poszczególnych typów osobowości dołączony jest kwestionariusz z pytaniami i arkuszem badania umożliwiającym rozpoznanie danego typu osobowości. Każdy typ osobowości jest dokładnie scharakteryzowany . Dzięki temu możemy poznać siebie i swoje zalety i wady. Oczywiście każdy człowiek jest inny i stanowi tajemnicę, ale zaproponowany test pomaga nam rozpoznać nasze prawdopodobne cechy charakteru. Lektura książki jest cenna pomocą w nawiązywaniu  w kontakcie z  dziećmi. Jeśli poznamy ich temperament, będziemy wiedzieli, czego tak naprawdę możemy od nich oczekiwać. Walka z temperamentem z reguły kończy się niepowodzeniem. Lepiej  jest zrozumieć że, flegmatyk wykona dobrze swoje zadanie, ale nieco wolniej. Za to jest bardziej systematyczny niż inne typy temperamentów.

KLASYFIKACJA TYPÓW OSOBOWOŚCI

Typologia opracowana wg Rene Le Senne’a została wykorzystana przez ks. Tarnowskiego i zastosowana praktycznie z wykorzystaniem kwestionariusza autora i polega na rozpoznaniu:

1. DYSPOZYCJI PODSTAWOWYCH

EMOCJONALNOŚĆ

Emocjonalność- typ E (emocjonalny) możemy rozumieć jako predyspozycje do ulegania silnym poruszeniom psychicznym nawet przy niedużym bodźcu. Typ Ne (nie emocjonalny) jako reakcja emocjonalna na bodźce poniżej przeciętności. Bowiem ludzi którzy w ogóle nie reagują na bodźce emocjonalne chyba nie ma 🙂

AKTYWNOŚĆ

Aktywność – to dyspozycja do spontanicznego działania mimo przeszkód. Typ A (aktywny) lubi pracować a największą karą była by dla niego bezczynność. Typ nA (nie aktywny) lubi tylko wykonywać czynności niezbędne i tylko te które dają mu satysfakcje. Każde inne działanie przychodzi mu z wielkim trudem.

ODDŹWIĘKOWOŚĆ

Oddźwiękowość – jest to dyspozycja świadomości do krótszego lub dłuższego przechowywania reakcji na doznane bodźce. Typ P (prymalny) na skutek bodźca występuję szybka reakacja ale trwa krótko . Typ S (sekundalny) reakcja na bodziec jest wolna ale trwa długo.

ZESTAWIENIE TYPÓW:

Typ E (emocjonalny) – EMOCJONALNOŚĆ – Typ nE (nie emocjonalny)

Typ A (aktywny) – AKTYWNOŚĆ  – Typ nA (nie aktywny)
Typ P (prymalny) – ODDŹWIĘKOWOŚĆ – Typ S (sekundalny)

Poniżej na wykresie typów można zobaczyć jakie czynniki decydujące o typie emocjonalności. Mamy tych typów 8

wykres 1

Oprócz dyspozycji podstawowych w analizie osobowości rozpatrywane są:

2. DYSPOZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

a) Zakres świadomości – czyli szerokość pola świadomości psychicznej które może być wąskie lub szerokie. Do świadomości jednych osób docierają tylko fragmenty rzeczywistości w której żyją , inne zaś odbierają szerzej to co ich otacza
b) Biegunowość – czyli dyspozycja do walki lub uległości
c) Kontaktowość – czyli umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi osobami lub unikanie kontaktu z innymi osobami.

TOK ANALIZY PREDYSPOZYCJI OSOBOWOŚCIOWYCH

Analiza predyspozycji osobowościowych polega na wypełnieniu kwestionariusza czyli odpowiedzi na 30 pytań. Wpisujemy w odpowiedziach tak lub nie albo tak i nie. Po wpisaniu punktacji za odpowiedzi i podliczeniu otrzymujemy wynik.

Następnie naszą analizę konfrontujemy jeszcze z cechami morfologicznymi czyli mówiąc prostymi słowami typowym wyglądem zewnętrznym osoby dla danego typu osobowościowego. W książce oprócz opisu mamy sporo fotografii obrazujących nam wygląd osoby dla danego typu.

Drugim sprawdzianem są odpowiedniki graficzne (grafologiczne) czyli charakterystyczne cechy napisanego rękopisu i wykonywania danych ruchów przy pisaniu.
Mam nadzieję że ten krótki opis zachęci do zapoznania się z książką.

Janusz Tarnowski “Poznać siebie, zrozumieć innych”.

Wydała: Oficyna Współczesna we Wrocławiu 1996 rok
druk: Bonami ul. 27 grudnia 19, wejście: od ulicy Kantaka 8/9
61-737 Poznań
Z tego miejsca dziękuję dr Wiesławie za przybliżenie mi i sprezentowanie tak dobrej książki, którą bardzo trudno pozyskać.

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz