Bibliografia autorska ks. J. Tarnowskiego – wprowadzenie

Bibliografia ks. Janusza Tarnowskiego

Bibliografia autorska Księdza Janusza Tarnowskiego

Ksiądz Profesor Janusz Tarnowski – Autor koncepcji pedagogicznej znanej jako pedagogika personalno-egzystencjalna w swoim dorobku naukowym stosował swoistą metodę pedagogiczną. Jako wykładowca pedagogiki i duszpasterz, swoją koncepcję pedagogiczną sprawdzał dialogując z osobami z różnych środowisk i w różnym wieku czyli praktycznie stosował metodę dialogową oceniając jednocześnie możliwość zastosowania swojej koncepcji naukowej. Wynikiem takiego praktycznego podejścia były bardzo liczne publikacje książkowe, artykuły oraz nagrania audycji telewizyjnych. Potwierdzały one słuszność przyjętej praktyki i pokazywały jak bardzo potrzebny jest dialog w różnych środowiskach wychowawczych.

Co zawiera obszerna bibliografia ks. Profesora Janusza Tarnowskiego

W ciągu ponad 65 lat praktyki kapłańskiej, pedagogicznej i duszpasterskiej ksiądz Profesor bibliografię zebrał w serie książkowe, publikacje luźne oraz książki, które nawiązywały do rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej. Tematyka poszczególnych książek nawiązuje bezpośrednio do dziecięcego świata przeżyć i doświadczenia wiary. Autor daje pedagogom cenne wskazówki na temat wychowania – czym ono jest i czym nie jest wychowanie. Czytelnicy sięgając do publikacji Księdza Profesora znajdują nie tylko tematy wychowawcze, ale też poznają Autora, jego zainteresowania, spojrzenie na rzeczywistość wychowawczą, duszpasterską oraz mogą wspólnie z Autorem podążać w celu, do którego zmierza każdy chrześcijanin czyli do spotkania z Jezusem na drodze dialogu i współpracy z drugim człowiekiem. Droga dialogu odkrywana przez Księdza Profesora jest propozycją dla każdego, kto podejmuje się trudu wychowawczego, aby móc choćby w części osiągnąć zamierzone cele.

Serie książkowe o wychowaniu

Wiele książek Księdza Profesora ułożona jest w serie książkowe. Pierwsza z nich to seria Jak wychowywać? Pytanie ważne, ale jednocześnie trudne do uzyskania jednoznacznej odpowiedzi. Stawiają go osoby odpowiedzialne za edukację i wychowanie oraz osoby nie związane z edukacją. Czytając kolejne książki nie otrzymamy jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno dowiemy się czym wychowanie nie jest. Bo wychowanie wg Księdza Profesora nie jest: administrowaniem, moralizowaniem czy tresurą. Zatem czym ono jest? Odpowiedź znajdą czytelnicy na kartach trzech serii książkowych o wychowaniu. Każda z serii jest odrębną całością, ale stanowi całość w rozumieniu Autora. O wychowaniu wiele już napisano, ale sposób podany przez Autora jest nie tylko inspiracją do rozmów o wychowaniu, ale też stanowi refleksję pedagogiczną.

Serie książkowe rozwijające czytania liturgiczne na niedzielę w Roku A B C

Seria  książkowa na temat tekstów biblijnych czytanych w poszczególne niedziele Roku Liturgicznego ABC jest owocem spotkań Autora w ponad dwudziestoletniej współpracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Słowo Boże analizowane i przybliżane czytelnikom w sposób jasny i zrozumiały, zachęcają do sięgnięcia po Biblię i czytania jej przed każdą niedzielą, aby móc lepiej przygotować się do niedzielnej Mszy świętej. Często teksty biblijne, które słyszymy są dla nas wyzwaniem, poruszają nasze serca i są wpisane w naszą codzienność. Autor zaprasza po sięgnięcie tych książek katechetów, kapłanów, a nawet rodziców dzieci, by wszyscy oni mogli rozmawiać w sposób dialogowy na tematy wiary i odnajdowali w tekstach wskazówki do codziennego życia i odkrywali Bożą Prawdę i Miłość.

Seria Ryby i dzieci głosu nie mają?…

Pytanie znane każdej osobie, która spotkała się z opinią, że dzieci nie powinny zabierać głosu, bo „na tych sprawach się nie znają”. Co robi w tej sytuacji Ksiądz Profesor? Robi zupełnie coś przeciwnego. Nie tylko, że udziela głosu dzieciom, aby się wypowiedziały na różne tematy, lecz tworzy Dziecięcy Zespół Redakcyjny, aby ten dobierał tematy i pytania dziecięce. Zebrane tematy i pytania Redakcja dziecięca pod kierunkiem Księdza Profesora, grupuje i zaprasza do udzielania odpowiedzi dzieci z całej Polski i z zagranicy. Powstaje niesamowita seria książek pod redakcją dzieci i młodzieży, co w efekcie przynosi sukces na miarę Książki Roku 1998, a jest nią książka pt: Ryby i dzieci głosu nie mają? Twój głos o przyrodzie, zwierzętach i środowisku. Książka zostaje nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Książek dla Młodych i jest lekturą konieczną do przeczytania dla dorosłych, którzy chcą wejść w dziecięcy świat przeżyć i różnych doświadczeń życiowych.

Inne książki Księdza Profesora

Kolejna grupa książek zatytułowana „Inne książki”, to zebrane publikacje książkowe na przestrzeni kilkudziesięciu lat, podejmujące różną tematykę. Książki te, jak mówi Autor „nic nie straciły ze swej aktualności”, ponieważ podejmują problemy zawsze aktualne w przestrzeni edukacji i wychowania. Bo jak odczytać wydobytą ze skarbca perełkę pt: Dylematy etyczne, która napisana została przed ponad 50 laty, a wznowiona w 2008 roku. Ksiądz Profesor odkrywając przed czytelnikiem dylematy etyczne sprzed półwiecza daje do rąk nauczycielom pomoc metodyczną z aktualnymi tematami do nauczania etyki w ramach katechizacji. Podobnie rzecz się ma z innymi książkami. Są one dla czytelnika pokazaniem twórczej metody, która prowadzić ma do spotkania z drugim człowiekiem. Nie można wymienić jednego przykładu, gdyż byłoby to zubożeniem treści innej książki. A każda z książek jest na tyle cenna, że warto poświęcić swój czas, aby bliżej zapoznać się z wybraną publikacją. Bo Autor, jak powiedział jeden z recenzentów ks. Krzysztof Pawlina „jest jak dojrzałe drzewo, które wypuszcza nowe pędy i rosną przy nim ludzie”. Ta świeżość myślenia, pasja szukania i odkrywania, wyróżniała Księdza Profesora spośród wykładowców grona profesorskiego Warszawskiego Seminarium, gdy tam był wykładowcą. Zebrane i przedstawione pozycje książkowe są propozycją dla odwiedzających stronę internetową www.pedagogika-dialogu.pl, aby sięgnęli po lekturę i sami spróbowali wspólnie z Autorem podążać ku odkrywaniu człowieczeństwa swoich dzieci lub wychowanków.

100 rocznica Urodzin Księdza Profesora

Zebrana bibliografia Autora koncepcji pedagogicznej i pokazana na stronie internetowej jest wyrazem wdzięczności za dar osoby Ks. Profesora na mojej drodze życiowej i powołania pedagogicznego. Możliwość pokazania jej innym, stanowi zaproszenie do zapoznania się z nią, aby móc poznać nie tylko Autoraz kart książek, ale zobaczyć piękno dialogu osobowego z drugim człowiekiem na wzór Mistrza dialogu z Nazaretu. Do tego dialogu Ksiądz Profesor zapraszał i pokazywał w swej długoletniej praktyce pedagogicznej i kapłańsko – duszpasterskiej.

Możliwość zakupu książek Księdza Janusza Tarnowskiego

Fundacja SAD Spotkanie Autentyczność Dialog, która powstała z inicjatywy zaprzyjaźnionego z Księdzem Profesorem Huberta Boczara.Jest miejscem,do którego dotrze potencjalny czytelnik, aby zakupić jeszcze dostępne książki Księdza Profesora. Adres fundacji – fundacjasad.eu . Jednakże nie wszystkie wymienione tytuły w bibliografii są do kupienia od zaraz. Niektóre pozycje książkowe można odnaleźć w księgarniach internetowych, w bibliotekach akademickich lub antykwariatach do których zapraszam.

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz