Kontakt

Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@pedagogika-dialogu.pl

Na podany mail możemy także wysyłać artykuły przeznaczone do publikacji, najlepiej w formacie Word w załączniku do maila. Fotografie i rysunki użyte w artykule dołączamy dodatkowo w formie załączników do wysyłanego maila.

Redakcja zastrzega sobie zmianę formatowania artykułu i jego autoryzację.

Jednak przed publikacją artykuł z korektami zostaje przedstawiony do akceptacji autora artykułu.

Zespół Redakcyjny