Ks.J.Tarnowski

{gspeech}
ks.  prof Janusz Tarnowski i dr Wiesława Buczek

Janusz Tarnowski – Ksiądz, Pedagog i Wychowawca, niestrudzony przyjaciel dzieci, młodzieży i dorosłych.

O swoich rozległych zainteresowaniach i pasjach pisze na kartach wielu książek i czasopism. Związane z pedagogiką dialogu w wychowaniu, stanowią one olbrzymie bogactwo w literaturze pedagogicznej.
Ksiądz Tarnowski urodził się w Warszawie 11 lipca 1919 roku. Gdy miał 2 lata, umarł jego ojciec, Tadeusz. Trud wychowania przejęły matka – Stefania, wraz z ciotką, matką chrzestną – Zofią.
W życiu księdza profesora daje się dostrzec 3 pasje, którym poświęcił swoje życie: pisarską, wychowawczą i powołanie kapłańskie, które zaczęło się zapowiadać jeszcze wcześniej niż pisarstwo i zamiłowanie pedagogiczne.
{/gspeech}