Dialog czy komunikacja interpersonalna

dialog w rodzinie

{gspeech} Dialog czy/i komunikacja interpersonalna we współpracy nauczyciela z rodzicami w szkole   W momencie rozpoczęcia nauki w szkole na dziecko oddziałują dwa podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina i szkoła. Z racji swoich Czytaj dalej Dialog czy komunikacja interpersonalna

Dialogowi nauczyciele

Dialog w szkole

Dialogowi nauczyciele. Czy są jeszcze tacy w szkole? {gspeech}            Współczesny nauczyciel podejmujący trud edukacji i wychowania często ulega pokusie wskazywania uczniowi gotowych odpowiedzi i prowadzenia monologu dydaktycznego. Idea łączenia Czytaj dalej Dialogowi nauczyciele

Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu?

dialogucznia

Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu? Na temat wychowania wiele już powiedziano. Wypowiedzi padały i padają z różnych środowisk odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży. Czasami odnosimy wrażenie, że współczesny nauczyciel już nie wychowuje Czytaj dalej Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu?