Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu?

uczen

Czy współczesna szkoła wychowuje do dialogu?

Na temat wychowania wiele już powiedziano. Wypowiedzi padały i padają z różnych środowisk odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży. Czasami odnosimy wrażenie, że współczesny nauczyciel już nie wychowuje mimo, że jest to jego zadaniem, a wręcz powołaniem.  Wypełnia on ogrom dokumentacji szkolnej, która tworzy obraz wychowanka przez pryzmat poziomu edukacji i zachowania na terenie szkoły. Często brakuje nauczycielowi chęci i czasu na rozmowy z wychowankiem, które pozwoliłyby na spotkanie dwóch osób, które mogłyby nawzajem wiele się nauczyć. Skoro tak trudna sytuacja, jaka ma miejsce współcześnie dla obu stron procesu edukacyjno-wychowawczego, czy możliwe jest, aby szkoła wychowywała do dialogu?

uczennica

Autor koncepcji pedagogiki dialogu ks. prof. Janusz Tarnowski udzielił ciekawego wywiadu pt. „Posłuchajcie uczniów”, który został opublikowany na łamach Gościa Niedzielnego nr 46 z 2006 roku. Przedstawia w nim swój pogląd na temat pracy z uczniami trudnymi w szkole oraz spojrzenie na współczesnego nauczyciela. Na pytanie: „Czy nauczyciele są skazani na wojnę z uczniami? – Autor stwierdza jednoznacznie, że nauczyciele nie są jedynymi wychowawcami, bo są rodzice, koledzy i Kościół. Wielu młodych ludzi źle się czuje w szkole, bo nie ma możliwości rozwijania siebie. Zauważalni są w grupie tzw. kujoni, ale kujon nie rozwija siebie. Nauka to nie kujoństwo – zauważa Autor”. Zauważamy też uczniów z wieloma problemami, którzy często nie radzą sobie w różnych sferach życia. Stajemy się wtedy dla nich….KIM? Kim jesteśmy dla naszych wychowanków?… Rozwijanie własnych zainteresowań, zdolności, samorządności, dojrzewanie społeczne, współdziałanie ze sobą w samorządach, ze szkołą – czy to ma dziś miejsce? Są prawnie zagwarantowane takie organizacje szkolne, ale często praca ich, to kpina z samorządności. Czy nauczyciel wspiera rozwój ucznia? Czy dąży on do tego, aby być mistrzem dla swojego wychowanka? Czy jest miejsce na wzajemny proces wychowywania się – na współwychowanie?

Pytania pozostają otwarte. Pomocą w odpowiedzi mogą być cechy nauczyciela dialogu, przedstawione w artykule „Wychowawca naprawdę kocha” na naszej stronie internetowej.

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz