Janusz Korczak dzisiaj

Janusz Korczak dziś

Janusz Korczak dzisiaj

Warszawa 1990

O Januszu Korczaku napisano wiele, w kraju i za granicą. Spojrzenie na Korczaka przez ks. Janusza Tarnowskiego wiąże się z trzema powodami dla których Autor napisał tę książkę. Otóż chciał on jak i wielu innych nie tylko przybliżyć czytelnikowi osobę Janusza Korczaka, ale ukazać wielkiego Przyjaciela dzieci w dialogu między wychowawcą a wychowankiem. ….

Książka składa się z trzech części. W pierwszej Autor podaje portret psychologiczny Korczaka, w drugiej części portret pedagoga a w trzeciej wskazuje na aktualność myśli i pedagogiki Korczaka.
W posłowiu podaje wykaz piśmiennictwa Janusza Korczaka.

Dodaj komentarz