Z Tajników Naszego „Ja”

Z tajników naszego Ja

Z Tajników Naszego „Ja” – Typologia osobowości wg R.Le Senn’a

Poznań 1987

Jak mówi Autor tytuł książki jest dość intrygujący. Osobowość każdego człowieka jest kierowana pewnymi mechanizmami, które Autor postanawia odkryć przed czytelnikiem

Słowo wstępne

Książka, którą czytelnik zechce otworzyć jest skierowana do szerszego grona odbiorców niż studenci pedagogiki i znajduje się w niej kilkadziesiąt, bardzo dokładnych, ilustrowanych faktami psychografii czyli opisów poszczególnych osobowości, które mogą posłużyć do poznania samego siebie, by szukać wyjaśnienia napotkanych trudności wychowawczych w kontaktach z dziećmi czy młodzieżą. Typologia charakteru wg R. Le Senn’a odznacza się wysoką wartością diagnostyczną. Czytelnik decydując się na zastosowanie tego narzędzia diagnostycznego może odkryć samego siebie lub innego człowieka, by wzajemne poznawanie prowadziło do doskonalenia własnych czynów i pozwoliło rozpocząć drogę nad samowychowaniem….

Dodaj komentarz