Współpraca wychowawcy z Samorządem w Domu Młodzieży

praca magisterska

Współpraca wychowawcy z Samorządem w Domu Młodzieży- 1950 r

Praca magisterska Janusza Tarnowskiego nr alb. 1668 wykonana w Seminarium Pedagogiki U.W. pod kierunkiem Prof. Dr B. Suchodolskiego.

Przedmiotem badań Autora był samorząd w Antoninie, w Domu Młodzieży przy ul. Barskiej
4 w Warszawie. Wyjątkowość tej pracy polega m.in. na tym, że w okresie surowej „dyktatury” wg Makarenki, Autorowi udało się we tej trudnej zbiorowości kolektywu odkryć w wychowankach chęć współpracy wychowawcy z założonym samorządem i uwypuklić w swej pracy ich postawy
w stosunku do różnych działań podejmowanych w Domu Młodzieży.

Tematyka wychowania i zainteresowania pedagogiczno-wychowawcze ks. Prof. Janusza Tarnowskiego są widoczne już od pierwszych stron jego pracy magisterskiej. Obszar w którym będzie Autor sprawdzał swoją nowatorską koncepcję pedagogiki dialogu, będzie poszerzany wraz z nowymi pojawiającymi się nurtami w pedagogice współczesnej. Ostrość widzenia pedagogicznego oraz wrażliwość jaką posiadał Ksiądz Profesor pozwoli w przyszłości na konfrontację swojego punktu widzenia jako pedagoga na inne stosowane w wychowaniu metody wychowawcze. Przybliżenie czytelnikowi rzeczywistości wychowawczej z trudnego okresu powojennego jest rozpoczęciem drogi współpracy Autora z osobami, z którymi będzie podejmowany dialog w celu pomocy wychowankom w rozwoju ich człowieczeństwa.

Dodaj komentarz