Poznać siebie, zrozumieć innych

Poznać siebie zrozumieć innych

Poznać siebie, zrozumieć innych – Rozprawa Doktorska

Wrocław 1996

Tytuł książki wskazuje jak ważne jest poznanie drugiego człowieka, aby móc z nim wejść w dialog. Poznanie siebie, innych – po to, by zrozumieć ich sposób myślenia, odczuwania i reagowania. Jak mówi Ks. Profesor wiedza niezbędna w wielkiej sztuce życia.

Słowo wstępne

Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej ks. Janusza Tarnowskiego i służy pomocą w zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej wychowawcom oraz wykorzystaniu jej do pomocy pedagogiczno-wychowawczej. Znajdują się w niej kwestionariusze i testy psychologiczne zachęcające wychowawców do zaproszenia wychowanków, aby mogli poznać samych siebie i podejmować bardziej świadome, skuteczniejsze decyzje w swoim rozwoju i pracy samowychowawczej. Młody człowiek poznawszy siebie, jest bardziej skłonny do podjęcia twórczej pracy i współpracy z innymi.

 

 

Dodaj komentarz