Jak wychowywać?

jak wychowywac tom 1

Jak wychowywać?

Wychowanie? Czym ono jest? Tresurą, administrowaniem, treningiem moralizowaniem czy kształtowaniem osobowości?

ATK Warszawa 1993

Pierwsza książka z trylogii  Jak Wychowywać?

Słowo wstępne

Pierwsza część zaplanowanej przez Autora trylogii pedagogicznej, opartej na wieloletniej, pogłębianej praktyce wychowawczej, polegającej na stałym dialogu z dziećmi i młodzieżą. Wskazuje na wychowanie, które nie jest tresurą, administrowaniem, treningiem, moralizowaniem czy kształtowaniem osobowości. Zatem czym jest wychowanie? Autor próbuje odpowiedzieć czytelnikowi,

 

Dodaj komentarz