Dylematy

Dylematy

Dylematy

Warszawa 2008

Książka, którą Ksiądz Profesor wydobył ze skarbca swoich dylematów, gdy współpracował z klerykami Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Jest ona pomocą metodyczną do nauczania etyki w ramach katechizacji. W latach Polski Ludowej władze nie pozwoliły na jej druk, a więc tekst był drukowany potajemnie. Za taką postawę i działalność Urząd Bezpieczeństwa oskarżył Księdza Profesora o atak na władzę ludową, a ksiądz Tadeusz Karolak przesiedział 5 miesięcy w więzieniu. Jednak dylematy etyczne nie straciły nic ze swojej aktualności. Są inspiracją do nowych metod w oparciu o współczesną literaturę, film, sztukę teatralną czy sytuacje życiowe.

Słowo wstępne

Troska o człowieka w różnych dziedzinach jego życia nie rozwiąże za niego jego dylematów. Człowiek sam musi zdecydować, dokonać wyboru by wejść w dialog z innym. Autor w książce Dylematy wskazuje na zastosowaną przez siebie metodę dialogu dylematycznego. Ten niejako dokument popularno-naukowy nadaje się do refleksji osobistej jak i grupowej. Stanowi pewnego rodzaju wprowadzenie do innych książek Autora, który wykorzystuje metodę dialogu dylematycznego w spotkaniach grupy liczącej ok. 30 osób pod nazwą Nasz Krąg. Dyskutowane tematy m.in. „Matka w rozterce, Czy powinien ją poślubić? Wierność czy zdrada, Tajemnica modlitwy niewysłuchanej oraz wiele innych” daje czytelnikowi możliwość dyskutowania z drugim człowiekiem w poszanowaniu jego poglądów, odniesienia się do jego racji pozytywnie lub zanegowania oceny sytuacji problematycznej.

Dodaj komentarz