Tele-Salomon radzi

Tele-Salomon radzi

Tele-Salomon radzi

Warszawa 2000

Książka jest zapisem i poszerzeniem treści  programu biblijnego w TV w oparciu o metodę dialogu dylematu. Może pomóc tym wszystkim, którzy przekazują innym prawdy wiary.

Słowo wstępne

Lubimy oglądać dobre, profesjonalne programy telewizyjne, zwłaszcza teleturnieje. Otóż w 1997/1998 roku odbył się w Teleturniej Wiedzy Religijnej Salomon z udziałem Księdza profesora
J. Tarnowskiego na antenie Redakcji Programów Katolickich TVP. Treść pytań nawiązywała zarówno do Starego i Nowego Testamentu. Forma zastosowana przez Autora była formą dialogu-dylematu, która polega nie tylko na kontroli posiadanej wiedzy, ale zmusza do myślenia, prowokuje dyskusję i wymaga postawy dialogu. Zebrane w książce pod tym samym tytułem przez Ks. Tarnowskiego dylematy, poddane zostają refleksji czytelników m.in.: „Dlaczego odczuwamy lęk przed Bogiem?” , „Rozum wobec wiary”, „Święta Ziemia?” czy  „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”…..

Dodaj komentarz