Próby dialogu z młodymi

Próby dialogu z młodymi

Próby dialogu z młodymi – Prekatecheza egzystencjalna

Katowice 1983

Książka zawiera pracę pedagogiczną Autora z tzw. Cwaniaczkami, Ministrantami i Grupą Niedzielną. Rozpoczęty dialog wychowawczy Autora w 1976 roku z młodymi ludźmi chodzącymi do szkół ponadpodstawowych, był zalążkiem do kolejnych publikacji ze spotkań dialogowych.

Słowo wstępne

Koncepcja pedagogiczna Autora znana jako pedagogika dialogu zostaje potwierdzona w licznych publikacjach, o czym Autor nie tylko informuje, ale swoje doświadczenie pedagogiczne opisuje, dając wyraz praktycznego i aktualnego zastosowania swojej nowatorskiej metody pedagogicznej, którą sprawdzał przez całe swoje życie do 2012 roku, opisując ją w swoich książkach. Próby dialogu z młodymi Prekatecheza egzystencjalna jest wprowadzeniem czytelnika w kolejne etapy procesu pedagogicznego wraz z oceną stopnia osiągnięcia przez Autora zamierzonego celu. Praca przeznaczona jest dla wychowawców chrześcijańskich i katechetów, jako pomoc z podkładem teoretycznym i materiałami do refleksji oraz pewnego rodzaju inspiracją do dialogowania z młodymi.

Dodaj komentarz