Siedem lat dialogu

siedem lat dialogu

Siedem lat dialogu

Katowice 1985

Książka Siedem lat dialogu jest wynikiem dialogowych rozmów i spotkań Autora z grupami
z którymi dialogował w czasie spotkań, po porannej niedzielnej Mszy świętej w swoim mieszkaniu. Opisy spotkań należą do literatury faktu, bowiem zawierają odzwierciedlenie przeżywanej rzeczywistości. Książka może pomóc katechetom i wychowawcom do „cierpliwego dialogowania”
z młodymi…

Słowo wstępne

Jakie problemy poruszał Autor w swoich spotkaniach z młodymi? Czy były to tematy tylko biblijne? Sięgając do Indeksu problemowego zawartego w książce odnajdujemy nie tylko poruszane tematy, ale (dla mniej wytrwałych) strony na których omawiany jest poruszony temat. Otóż: Oddać się całkowicie Bogu, czy zostawić „cząstkę” dla siebie?, Czy Bóg jest zazdrosny? Plusy i minusy w Kościele, Dlaczego chrzcić niemowlęta?, Czy wyrzeczenie się małżeństwa przez celibat jest łatwe?…
Te i inne pytania oraz problemy, a ich omówienie znajdzie czytelnik na kartach książki.

Dodaj komentarz