Rozmowy o wierze i życiu

rozmowy o wierze

Rozmowy o wierze i życiu

Katowice 1989

Jak wyglądają rozmowy o wierze? Czy ludzie wierzący są przygotowani do takich rozmów? Podobne pytania postawił Ks. Tarnowski w swojej kolejnej publikacji. Odpowiadając na te pytania stwierdził, że nie zawsze jesteśmy przygotowani do takich rozmów. Posiadając nawet wiedzę potrzebną do rozmowy lecz aby rozmawiać o wierze, potrzeba czegoś więcej. Według Autora jest to posiadanie ukształtowanej postawy dialogowej, umiejętności wczuwania się w sposób myślenia kogoś o innych poglądach czy przekonaniach, a nawet niewierzącego. Stąd pomysł Autora na kolejną książkę

Słowo wstępne

W swojej publikacji Rozmowy o wierze i życiu przedstawia Ks. Profesor czytelnikom najpierw niewierzące dzieci, aby potem przejść do zetknięcia czytelników z dwoma Grupami tzw. Grupą Niedzielną (dialogowanie ponad 10 lat) oraz Grupą Starszą, o znacznie dłuższym stażu, powiązaną korespondencyjnie z Gościem Niedzielnym. Zapis książkowy autentycznych rozmów nie jest czymś wzorcowym dla czytelnika, ale ma inspirować do podejmowania rozmów o wierze i jej powiązaniu wiary z życiem po to, by lepiej zrozumieć te osoby, zbliżyć się do nich i współdziałać w miarę możliwości. Tak podjęty dialog ma na celu nie tylko poszerzenie wiary czytelnika, ale pogłębienie  i wprowadzenie jej w codzienne życie.

Dodaj komentarz