Dialogi pedagogiczne t. II

Dialogi Pedagogiczne tom 2

Dialogi pedagogiczne t. II – Wychowanie jako pomoc

Warszawa 1992

Dialogi Pedagogiczne t.2 Wychowanie jako Pomoc – to praca zbiorowa pod redakcją Józefa Plachy. Tom ten otwiera rozmowa z ks. Januszem Tarnowskim z okazji 70 rocznicy urodzin, któremu autor tomu dedykuje całość opracowania. Prezentując część dorobku naukowego uczniów i Przyjaciół Księdza Profesora, autor chce wyrazić tym sposobem wdzięczność dla Przyjaciela i Mistrza dialogu-jak był nazywany Ks. Janusz Tarnowski.

Słowo wstępne

Tom II ukazuje pomaganie wychowawcze jako istotę wychowania, która jest przedmiotem artykułu
dr Kazimierza Gorzeloka, Sylwester Bringruber wprowadza czytelnika w świat wartości jako zadanie dla pedagogiki, Herald Lang ukazuje religijny wymiar codziennych doświadczeń, Józef Placha wskazuje na fundamentalną rolę religii w wychowaniu niewidomych oraz podaje bibliografię Księdza Profesora do roku 1992, a ks. Kalinowski wskazuje na dialog jako pomoc wychowawczą w sytuacjach trudnych. Pozostałe artykuły m.in. Stanisława Sławińskiego wskazują na autorskie wskazania związane z realizacją zadań Koła Naukowego studentów pedagogiki.

Dodaj komentarz