Dialogi pedagogiczne t. I

Dialogi Pedagogiczne tom 1

Dialogi pedagogiczne tom I – Trudne sprawy młodych

Trudne Sprawy Młodych to pierwszy tom Dialogów Pedagogicznych pod redakcją ks. Janusza Tarnowskiego. Jest to praca zbiorowa uczestników seminarium pedagogicznego w latach 1985/1986.

Słowo wstępne

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki, które zawiązało się przy Wydziale Filozofii Chrzecijańskiej na ATK w Warszawie w ramach swoich spotkań prowadziło badania pedagogiczne, powiązane interdyscyplinarnie z naukami filozoficznymi i psychologicznymi. Efektem prac uczestników seminarium jest pierwszy tom Dialogów Pedagogicznych. Znajdziemy tutaj ciekawe przykłady działalności Katedry oraz prac studentów. Wśród uczestników możemy wymienić: dr Kazimierza Gorzeloka, dr Józefa Plachę, Ks. Jana Kalinowskiego oraz samego Księdza Profesora Janusza Tarnowskiego. Tematyka artykułów zachęca czytelnika do sięgnięcia po lekturę, gdyż poruszane tematy odwołują się do dialogu wychowawczego w poradnictwie zawodowym, w rozwiązywaniu konfliktów w szkołach zawodowych dla niewidomych czy wykorzystaniu dialogu w przygotowaniu do życia rodzinnego.

Dodaj komentarz