Umiejętność porozumiewania się

Umiejętność porozumiewania się zarezerwowana dla specjalistów? Osoby wykonujące zawody lekarzy, pielęgniarek, prawnika, księdza, będące wolontariuszami czy pracownikami socjalnymi powinny wykazać się w swojej pracy umiejętnością dobrego porozumiewania Czytaj dalej Umiejętność porozumiewania się

Wychowanie do odpowiedzialności i miłości

Dialog wychowawczy jako propozycja  pomocy w wychowaniu do odpowiedzialności i miłości „Cywilizacja współczesna – stara się narzucić człowiekowi szereg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniają prawem rozwoju i postępu. Czytaj dalej Wychowanie do odpowiedzialności i miłości