Ks. Janusz Tarnowski

Poświecenie tablicy pamiątkowej

Dialogowe życie Ks. Janusza Tarnowskiego

{gspeech}

W dniu 23 maja 2015 roku przy ulicy Żelaznej 97 w Warszawie odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej ks. prof. dr hab. Januszowi Tarnowskiemu. Miejsce szczególne w życiu Księdza Profesora. To w tym miejscu  od 1958 roku Ksiądz Profesor służył Bogu i człowiekowi pełniąc rolę rektora kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zorganizował przy niej miejsce spotkań duszpasterskich skupiające grupy młodzieżowe i dziecięce, z którymi przez lata prowadził dialog pedagogiczny. Tu rozwijał swą wieloletnią teorię i praktykę dialogu pedagogicznego, wskazując „drogę ku najgłębiej pojętej osobie wychowanka, aby wspólnie z nim dążyć do rozwoju pełni człowieczeństwa”.{/gspeech}

Pamiątki -ks. Tarnowski
{gspeech}
Rozpoczął drogę do innych ludzi przez drogę serca. Niejednego z wychowanków ta droga odmieniła, ponieważ rozmowy z Księdzem Profesorem nie były powierzchowne, nic nie znaczące. Sięgały często do głębi serc i je odmieniały. Ksiądz Profesor jako kapłan, pedagog i wychowawca dla każdej osoby miał czas, aby z nią porozmawiać, a czasami nawet pokonać kilkadziesiąt kilometrów, aby uczestniczyć w czymś niepowtarzalnym dla niej. Dawał tym samym wszystkim wzór postawy dialogowej i całym sobą potwierdzał, że dialog wychowawczy jest możliwy i aktualny.

Aktualność dialogu

 

Obecność szerokiej grupy wychowanków Księdza Profesora w tej uroczystości, nakłada zobowiązanie, aby nieść myśl pedagogiczną Księdza Profesora w swoje środowisko życia.{/gspeech}

kosciol-msza-sw

{gspeech}
Niech spotkanie przy tablicy pamiątkowej będzie zadaniem – misją i zaproszeniem do wspólnego dialogowego spotkania na drodze poznania, zrozumienia i podjęcia ewentualnej współpracy, a osoba Księdza Profesora, rozmowy i spotkania, będą nie tylko widoczne na zdjęciach, filmach, ale pozostaną wyryte w naszych sercach, gdzie pamięć o Nim przetrwa z nami na zawsze.

{/gspeech}

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz