Umiejętność porozumiewania się

Umiejętność porozumiewania się zarezerwowana dla specjalistów? Osoby wykonujące zawody lekarzy, pielęgniarek, prawnika, księdza, będące wolontariuszami czy pracownikami socjalnymi powinny wykazać się w swojej pracy umiejętnością dobrego porozumiewania Czytaj dalej Umiejętność porozumiewania się

Wychowanie dialogowe dzieci i młodzieży

wychowanie do dialogu w rodzinie

Wychowanie dialogowe dzieci i młodzieży pomocą w wychowaniu do wartości. Ważnym elementem wychowania dziecka jest pełna rodzina, w której rodzice się kochają, gdzie istnieje wzajemne porozumienie, akceptacja, życzliwość. Współczesna rodzina Czytaj dalej Wychowanie dialogowe dzieci i młodzieży