Jak skutecznie wdrożyć nauczanie online ?

3. Specyfika nauczania online w stosunku to tradycyjnego nauczania.

Nauczanie online posiada nieco inna specyfikę od nauczania tradycyjnego. O ile w nauczaniu tradycyjnym siłę przekazu stanowi osoba i osobowość nauczyciela, a materiał poglądowy, prezentacja stanowi uzupełnienie, to w nauczaniu online główną siłę przekazu stanowi dobrze przygotowany materiał nauczania w odpowiedniej długości, w odpowiedniej kolejności i w odpowiednio dobranych odcinkach.

3.1. Wymagania dla wykładowców

W tej sytuacji od wykładowców będziemy wymagać dobrego i ciekawie przygotowanego materiału, podzielonego na odpowiednie odcinki i dołączonego na końcu kolejnego etapu testu, pomagającego sprawdzić kursantowi jak i wykładowcy stopień przyswojenia wiedzy czy umiejętności. Ideałem byłoby, gdyby wykładowca znał nie tylko obsługę poszczególnych narzędzi, ale także jak realizować konkretne cele dydaktyczne korzystając z narzędzi na platformie online.

3.2. Wymagania dla uczestników nauczania online

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętności korzystania z platformy online: logowanie, pobieranie i ładowanie plików, odtwarzanie plików multimedialnych, korzystanie z forum, czata, itp.

Drugim istotnym czynnikiem jest umiejętność autoedukacji. Umiejętność tę możemy stymulować w procesie dydaktycznym, korzystając z narzędzi na platformie online, ale jeśli odbiorca kursu nie potrafi sam przyswajać i porządkować wiedzy oraz umiejętności, to nie skorzysta zbyt wiele z nauczania online. Może warto byłoby wtedy go nauczyć wcześniej metodyki samodzielnego uczenia.

3.3. Kierunki działania wdrażającego nauczanie online

Po analizie specyfiki nauczania online widzimy, że należy podjąć działania idące

w kierunku personifikacji wykładów online. Możemy je realizować poprzez:

1. Umieszczanie fotografii i nazwiska wykładowcy do załączanych materiałów.

2. Umieszczanie wideo z wykładami prowadzonymi przez danego wykładowcę.

3. Uruchomienie czata głosowego z kamerkami lub pokoju konferencyjnego online.

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz