Jak skutecznie wdrożyć nauczanie online ?

nauczanie-online

Wiele ośrodków kursowych zastanawia się nad uruchomieniem nauczania w formie online i podjęciu działań w tym kierunku. Główne przyczyny takiego myślenia to:

1. Zwiększenie zapotrzebowania na bardziej wyspecjalizowane kursy – czyli mniejsze grupy kursantów.

2. Zmiana pokoleniowa – coraz więcej młodych kursantów, do których podawczy przekaz wiedzy już nie dociera – wymaga przekazu bardziej zobrazowanego i aktywizacji do działania.

3. Uczestnicy kursów pracują na wiele etatów i trudno im wygospodarować czas na naukę w określonych dniach i godzinach.

4. Wzrost kosztów: utrzymania sal lekcyjnych, środków komunikacji, paliwa itp.

Dlatego dla wielu ośrodków kursowych nauczanie online wydaje się pójściem za nowościami i „deską ratunkową” w utrzymaniu pozycji na rynku. Czy słusznie? Spójrzmy bliżej i spróbujmy dokonać chociażby cząstkowej analizy. Rozważmy istotniejsze czynniki.

Dlaczego nauczanie online? Ponieważ…

1. Popularny model wdrażania nauczania online.

2. Niskie poniesione nakłady finansowe.

3. Szczególna specyfika nauczania online w stosunku to tradycyjnego nauczania.

3.1. Wymagania stawiane wykładowcom.

3.2. Wymagania wobec uczestników nauczania online.

3.3. Kierunki działania wdrażającego nauczanie online.

4. Proponowany model skutecznego wdrożenia nauczania online.

online

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz