Jak skutecznie wdrożyć nauczanie online ?

1.Popularny model wdrażania nauczania online.

a) instalujemy platformę nauczania online (a potem jakoś to będzie…). Już na wstępie należy się zastanowić nad rodzajem platformy. Dla naszej specyfiki kursowej może być lepsza(niekoniecznie) najbardziej popularna i polecana platforma nauczania online.

W warunkach polskich najczęściej wybór padnie na Moodle, bo to platforma bezpłatna i w języku polskim. Nawet liczba dodatków jest spolszczona. Idąc tym tokiem myślenia, mamy nadzieję, że poniesiemy tylko koszt instalacji i utrzymania serwera.

b) potem „jakoś” sami się przyuczymy do obsługi administrowania i tworzenia kursów… ambitniejsi zamówią szkolenia specjalistyczne dla obsługujących, dla wykładowców, dla kursantów, może jakieś samouczki…

c) wdrażanie etapowe – wspomaganie tradycyjnego przekazu.

d) i potem już docelowo tylko nauczanie online.

Rysunek1

Dlaczego taki schemat myślenia ma małe szanse powodzenia? Spróbujemy dokonać szerszej analizy. Rozpoczniemy od spojrzenia ekonomicznego.

2. Poniesione nakłady

Załóżmy, że mamy kilkunastu wykładowców prowadzących kursy ze zróżnicowanymi umiejętnościami z korzystania z komputera i poruszania się w Internecie. Jeżeli będziemy liczyć na to, że sami nauczą się obsługi, to skazani jesteśmy raczej na niepowodzenie lub długi czas oczekiwania. Jeżeli przeprowadzimy dla wszystkich szkolenie obsługi platformy nauczania online, to odbiór przekazanego materiału zależny będzie od percepcji, zdolności własnych i intuicji. Może też okazać się, że wielu osobom brakuje wiedzy i umiejętności

w podstawowych pojęciach i obsłudze komputera. Zatem – skorzystają z tego szkolenia bardzo niewiele, a szkolenie nie powinno zamykać się tylko do nauki obsługi, ale też zawierać merytoryczne przykłady i dydaktyczne korzyści z wykorzystania poszczególnych narzędzi na platformie nauczania online.

Każdy z wykładowców, jeżeli na platformę nauczania online zechce wstawić materiały, które opracował przy pomocy programów, to wszystkie programy, których używał muszą posiadać licencje do użytku komercyjnego np. pakiet Microsoft Office, programy graficzne, do tworzenia wideo, do konwersji wideo, do tworzenia plików PDF itd. Śmiem wątpić czy koszty tego działania poniesie wykładowca czy ośrodek kursowy. Bowiem dla ośrodka, to też nie lada wydatek, który w tym modelu będzie musiał chyba je ponieść, bo pliki są na platformie, której właścicielem jest dany ośrodek kursowy.

REASUMUJĄC:

W tym modelu wdrażania poniesione zostaną duże koszty, bez gwarancji dobrego funkcjonowania nauczania online, bowiem nie uwzględniono ważnych czynników specyfiki nauczania online.

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz