Jak wychowywać? W świecie paradoksów

Jak wychowywać tom 5Jak wychowywać? W świecie paradoksów

Warszawa 2009

Aktualna i ostatnia seria o wychowaniu a właściwie jak mówi Autor – czwarta współ-refleksja. Czy trylogia nie wystarczyła? Dlaczego Ksiądz Profesor zaprasza do kolejnej refleksji nad wychowaniem? Odpowiedź znajdziemy otwierając kolejne książki…

Słowo wstępne

Autor koncepcji pedagogicznej stał na stanowisku wyrażonym przez Owidiusza, że „tempora mutantur et nos mutamur in illis” czyli czasy się zmieniają a my razem z nimi” i problem wychowania, a więc jak na wychowanków ich poglądy, postawę wpływa bieg czasu? Autor przedstawia w tomie czwartym poszerzenie dialogu o dialog grupowy, w którym uwzględnia różnorodność zapatrywań
i przekonania rozmówców. Zachęca do podejmowania trudnych tematów na spotkaniach grup ludzi wickich i młodzieży

Spis Treści

ZAPROSZENIE DO PIĄTEJ WSPOŁ-REFLEKSJI .., 7

  1. POTRÓJNY WYMIAR PEDAGOGICZNY

JAN PAWEŁ IIW TRZECH WYMIARACH …………….. 10

Wychowawca …………………………………………………. 10

Uczeń ………………………………………………………….. 11

Przyjaciel ………………………………………………………. 12

PIERWSZY WYMIAR: TRUD WYCHOWAWCZY ……… 16

Dylematy …………………………………………………….. 16

Dyrygent wobec kakofonii ………………………………... 16

Praktyka przeciw teorii? ………………….. …………….  18

Zobowiązywać czy zapraszać? …………………………..  19

Nie bronić Kościoła? ……………………………………..  21

Co zrobić ze Starym Testamentem? ………………………  22

Kto kogo uczy? …………………………………………..... 22

DRUGI WYMIAR: PRZEZ WSPÓŁWYCHOWANIE …… 25

Odwiedźmy konwersatorium na UKSW …………………... 25

Nauczyciele w mej „uczniowskiej karierze" ……………….. 29

Vivat opór   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 33

Nauczyciele akademiccy zrywają z rutyną  ……………….. 41

Batalia pedagogiczna w „Gościu Niedzielnym" …………… 43

Walka czy dialog pokoleń? …………………………………. 51

TKZECI WYMIAR: DO PRZYJAŹNI  …………………… 57

Spotkanie z kolegami po fachu …………………………….. 60

Ekumeniczne „dzielenie się" Korczakiem …………………. 66

Mądrość życiowa sześcio-dziesięciolatki  ………………… 69

Dorośli w przedszkolu   …………………………………… 71

I1.  W l A R A W LABIRYNCIE

PRZEWODNIKIEM: JOSEPH RATZINGER - BENEDYKT XVI ... 80

WlERZE ... NIE WIERZĘ ……………………....... 84

 

Ateiści - boczną furtką do nieba?...................    84

„Wiwisekcja" wiary szesnastolatków ..............    87

5 (wierzących): l (niewierzących)  .................   90

Diabeł cieszy się I-szą Komunią świętą?.....     95

Z ostatniej chwili  .........................................    99

W naszym kręgu powstają rodziny ...............  101

Ekumeniczna wymiana słów .......................   105

Od chłodu do ciepła ....................................   110

JAK ŻYĆ ZGODNIE Z WIARĄ? ................   118

W dialogu z przyrodą (V. Przykazanie) ......   118

Marihuana na celowniku  .........................   126

Uczciwie o bliźnim (VII Przykazanie) .......   131

(/Y NA DALEKI WSCHÓD PO MEDYTACJĘ...? .   144

Ora et labora ..............................................,,,,.....    144

Medytacja - modlitwą drugiego piętra? ...............    152

Na sesji medytacyjnej z buddystami   .................   155

Przedszkole medytacyjne  ...................................  161

Dialog dwu medytacji ..........................................  164

Blaski i cienie praktyk dalekowschodnich  ........... 167

SPÓJRZMY W PRZESZŁOŚĆ .......................    172

 

Dodaj komentarz