Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków

Jak wychowywać tom 3

Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół)

Kto kogo wychowuje? A może wychowujemy się wzajemnie? Na te i inne pytania odpowiada Autor w trzeciej części trylogii pedagogiczno-wychowawczej.

Kraków 2005

Słowo wstępne

Ksiądz Profesor w trzeciej części trylogii o wychowaniu, wskazuje na swoich wychowanków (przyjaciół),  z którymi prowadził dialog wychowawczy odpowiadając jednocześnie, kto od kogo się uczy najbardziej  w procesie pedagogicznym. Ograniczona liczba 16 osób z którymi wiązała się przyjaźń Autora osobista, listowna lub telefoniczna licząca 60, 57 czy 30 lat pozwala na pokazanie istotnych elementów wychowania i jednocześnie na potwierdzenie aktualności koncepcji pedagogiki dialogu we współczesnym wychowaniu.

 

 

Dodaj komentarz