XV Ogólnopolska Konferencja

konferencja KUL

XV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

{gspeech}

W  trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba w szkole?

W dniu 12 marca 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja dla nauczycieli i wychowawców organizowana przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie i Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL poświęcona w całości trosce o kształt polskiej edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską.
„Spór o edukację sięga historycznych początków kultury europejskiej” – powiedział jeden z prelegentów prof. H. Kiereś nawiązując do współczesnych sporów, które tak naprawdę są sporem o wizję człowieka, którego chcemy edukować i wychowywać. Kolejny raz zapoczątkowana próba transformacji edukacji –  ideowa i programowa, ma o tyle sens o ile będzie służyła osobom zaangażowanym w proces edukacji, będzie odwoływała się do treści i wartości chrześcijańskich, narodowych i lokalno-regionalnych. Powstałe możliwości i szanse dla edukacji mogą być zrealizowane we wspólnym zaangażowaniu w proces edukacji rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli – powiedziała m.in. pani minister Anna Zalewska. Postawa otwartości na zmiany w systemie oświaty i wyjście do środowiska rodziców i nauczycieli przez władze ministerialne, stwarzają szansę na konkretne reformy polskiego szkolnictwa wszystkich szczebli w ujęciu programowym, strukturalno-organizacyjnym, kadrowym i finansowo-ekonomicznym itd. Powstałe możliwości dają szansę, by edukacja stała się wartością nadrzędną, ponadpartyjną. Człowiek – jako podmiot działań edukacyjnych i wychowawczych, powinien mieć określone cele edukacyjne i wychowawcze, których realizacja wspólnie ze środowiskami wychowawczymi pozwalałaby mu na przygotowanie się do konkretnego zawodu, poszerzenia horyzontów intelektualnych, przyswojenia norm moralnych, respektowania postaw patriotycznych i tożsamości narodowej jako Polaków.
Wobec upadku autorytetu w wychowaniu – jak stwierdziła pani prof. Alina Rynio, istnieje pilna potrzeba podejmowania wychowania i przywrócenia autorytetu w obszarze moralnym i edukacji. Jednym z wielu czynników kształtujących autorytet wychowawcy jest wpisujący się w debatę o polskiej edukacji – dialog wychowawczy, którego elementy można było odnaleźć w wypowiedziach zaproszonych na konferencję gości.

Jako rodzice i wychowawcy mamy szansę i możliwość wpisania się w ogólnopolską debatę o przyszłości polskiej edukacji i reformę szkoły. Skorzystajmy z niej i pozwólmy odkryć taki sposób pracy z wychowankiem, który otworzy serce młodego człowieka, aby mógł on zobaczyć swoje możliwości, talenty, mocne strony pozwalające mu rozwinąć własne człowieczeństwo. Jedną z metod pracy dydaktyczno-wychowawczej jest dialog wychowawczy ks. Janusza Tarnowskiego jako koncepcja pedagogiczna, o której mówił autor ponad pół wieku temu.

{/gspeech}

mm

O autorze: Wiesława Buczek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej,pod patronatem:Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przy KUL,

Dodaj komentarz