Ściana Życzeń

wallwisher - ściana życzeń

Wallwisher ( ściana życzeń) – ciekawe narzędzie edukacyjne online. Pozwala na umieszczanie na jednej wspólnej wirtualnej tablicy myśli, idee, prośby, życzenia itp. Główna idea pedagogiczna tego narzędzia to nauka współpracy zespołowej, dialogu w grupie i dzielenia się myślami, projektami, pomysłami itp. Narzędzie może być wykorzystane w czasie rzeczywistym np. na lekcji jak i w dłuższym przedziale czasu np. tworzenie wspólnego projektu czy rozwiązywanie jakiegoś problemu.

Przykładowe sposoby wykorzystania narzędzia:

  1. Zamieszczanie wiadomości na ścianie tak jak na tablicy ogłoszeń
  2. Zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi
  3. Umieszczenie linków do ulubionych stron
  4. Dyskusja dialog rzeczowy na określony temat ( może wymagać pewnej moderacji nauczyciela, że by nie było kłótni)
  5. Burza mózgów
  6. Tworzenie planu imprezy
  7. Notatki teleadresowe
  8. Listy zakupów czy innych zadań które można odczytać z tej tablicy na Smartfonie połączonym do sieci
  9. Zgromadzenie filmów i ich oglądanie i dzielenie się uwagami o nich
  10. Pobierz anonimowe informacje od znajomych na temat informacji zgromadzonych na ścianie które łatwo możesz osadzić na swoim blogu czy stronie.
Ściana życzeń 2

Propozycja wykorzystania:

Nie wszystkie szkoły są wyposażone w tablice interaktywne, a tego typu narzędzie może nam dać pewną namiastkę pracy interaktywnej. Wystarczy nam pracownia komputerowa, najlepiej uzupełniona jeszcze  o rzutnik i możemy zacząć korzystać z tego narzędzia.

W klasach młodszych można wykorzystać tablety połączone w sieci bezprzewodowej i ewentualnie dodatkowo rzutnik sprzężony z laptopem nauczyciela.

Adres strony:  http://wallwisher.com/

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz