Nowy model nauczania?

O ile  w XX wieku główna role w nauczaniu odgrywali: szkoła, nauczyciele, rodzice. Celem zaś nauczania było poznanie treści której to uczniowie czy studenci mieli biernie przyswajać  informacje przy użyciu  technik mechanicznego zapamiętywania. Uczniowie najczęściej rozliczani byli z zapamiętanej wiedzy nie zaś z nabytych umiejętności. Nauczyciele zaś byli uznawani za jedyne  źródło autorytatywnej wiedzy.

To teraz w XXI wieku w raz z szybkim rozwojem nowych technologii pojawiła się też nowa wizja nauczania. Koncepcja ta opiera się na następujących podstawowych zasadach:

 • Pierwszą zasadą jest przejście od edukacji do nauki
 • Drugi to przejście od konsumpcji nauki uczestnictwa i produkcji
 • Trzeci jest przejście od myślenia o instytucji do myślenia o nowych pracach.

Studenci w nowej erze cyfrowej ucza się w środowisku bogatym w informację i stymulujacym do działania. Ich rola zmieniła się od bycia biernymi konsumentami dla aktywnych producentów informacji. Nauczyciel jest te dla nich, ale ju w innej nieco roli jako:  inicjator, mediator, współpracownik, trener i mentor. Ta nowa przemiana ról przyniosła zmiany systemu edukacji. Przenieśliśmy się z systemu klasy do systemu wspólnotowego, gdzie wiedza jest społecznie skonstruowana.  Schemat kształcenie studentów stał zróżnicowany i odbywa się na kilku platformach, w tym:

 • społeczności internetowe
 • sieci społecznościowe
 • uczenie wzajemne (Peer learning)
 • Dokonywanie globalnych połączeń
 • inteligentne i mobilne urządzenia
 • sieciowe

Studenci korzystając z nowych technologii mogą dotrzeć dziś do poszukiwanej informacji w wolnym czasie kiedy chcą. Dlatego też działania nauczycieli, praktyków i projektantów systemów informatycznych podążają w kierunku ułatwienia im tego dostępu. Odbywa się to wg następujących zasad:

 • znajdź informacje
 • sprawdzić poprawność tej informacji
 • dokonaj jej syntezy
 • wykorzystaj tą informację
 • przekaż tą informacje
 • współpracuj z nią
 • rozwiąż problem
 • odzwierciedlaj ją
 • oceń ją
 • opublikuj ją

Chociaż powyżej wymienione umiejętności stanowią pewien fundamentem pedagogiki w odniesieniu do umiejętności wymaganych w naszym wieku. Jednak, aby pomóc naszym uczniom  trzeba ich mobilizować  by także nabywali:

 • Estetyczne umiejętności
 • Zdolności syntezy
 • Zdolności zrozumieć kontekst
 • Umiejętności pracy w zespole i (a) synchronicznie ( postawa dialogowa )
 • Multidyscyplinarne, wielojęzycznym i wielokulturowym umiejętności
 • Zdolności twórcze
 • Lateral, rozbieżny, zbieżny, zdolności myślenia i krytycznego
Studentom przydatne będą także umiejętności techniczne:
 • parafrazowanie
 • przyporządkowanie
 • subskrybowanie
 • redagowanie
 • eksperymentowanie
 • refleksyjność
 • podcasting
 • animowanie
 • nagrywanie
 • komentowanie
 • wyszukiwanie
 • zamieszczanie
 • linkowanie
 • tworzenie sieci
 • wysyłanie
 • komunikowanie się (czaty, fora, komunikatory)
Trzeba także pamiętać o przekazywaniu wartości etycznych i moralnych odpowiedzialności w ramach rzetelności i uczciwości. Są tak samo ważne, jak  umiejętności techniczne o których mówiliśmy. My, jako pedagodzy, trzeba uczyć naszych studentów o prawdziwym znaczeniu profesjonalizmu. Musimy wychowywać je na takie tematy jak:
prawo autorskie, piractwo, plagiat, poufność, cyber przestępstwa,  cyber przemoc, oszczerstwo.
Ponieważ wiele działań w internecie wymaga działania grupowego i umiejętności wzajemnej poprawnej komunikacji, myślę że bardzo pomocna może być w tych działaniach pedagogika personalno-egzystencjalna, zarówno w procesie wychowawczym, dydaktycznym i praktycznego nauczenia się postawy dialogowej w kontaktach miedzy ludzkich, szczególnie w cyber przestrzeni gdzie wartość osoby wydaje się czasem zatracać. Bywa czasami stawiana na równi z cyber narzędziami.
W kolejnych artykułach będę przedstawiać różne przydatne narzędzia, programy, platformy, serwisy  ułatwiające pracę nauczyciela w nauczaniu klasycznym jak i online. Będą to narzędzia do wykonania prezentacji, nagrywania filmów edukacyjnych oraz strony i serwisy gdzie można je umieścić.
Na wasze życzenie wykonamy też samouczki i prezentacje obsługi wybranych narzędzi online i programów.

 

mm

O autorze: Bogusław Górecki

Pedagog, katecheta, elektronik. Od wielu lat interesuje się technikami multimedialnymi i interpersonalnymi w internecie, w nauczaniu online oraz różnymi formami kontaktu ułatwiającymi dialog.

Dodaj komentarz